Prestasjonsledelse av Bestselgeren

PRESTASJONSORIENTERT LEDERSKAP
I Bok 3 omtaler vi betydningen av at dine medarbeidere (og du selv) kjenner din egen atferd og tilpasser den til kundens atferdsstil. Vi forteller deg hvordan du skal utvikle dine medarbeidere slik at de oppnår kundens tillit og dermed god samhandling. Vi forteller deg hvordan du får en lønnsom salgs- og servicebedrift.

Bokas mål er å bidra til en “ny kultur” innen salg, service og ledelse. Prestasjonskultur er en kultur som skaper og gjenskaper viktige prestasjoner på et stadig bedre nivå. Prestasjonskultur kjennetegnes av selvledelse og prestasjonsledelse. Medarbeiderne tar ansvar for egne prestasjoner og egen utvikling. Din jobb som leder er å skape forutsetninger for at dette er mulig.

Prestasjonsledelse er først og fremst handlingsorientert og fokuserer på den enkeltes eller teamets prestasjonsarena, enten den er i arbeidslivet eller på idrettsbanen.
SPESIFIKASJON
· 538 sider
· Guide til å bygge prestasjonskultur
· Utvikle og lede et team (med ulike atferder)

Kjøp boken her: www.salgstreningen.no