Om oss

Velkommen til Nordic Business Academy

Vi holder til i lyse og trivelige lokaler i Asker utenfor oslo. Stikk innom for en hyggelig prat og en kaffe med oss.

Hvem er vi

Nordic Business Academy som eier nettskolen Bestselgerskolen er et utviklings og opplæringsfirma. Kay Ellingsen som er fagansvarlig og kursholder på Bestselgerskolen har kurset og coachet over 20.000 personer i salg og service de siste 22 årene.

Vår Mission

Basert på våre godkjente fagbøker innen salg, service og lederutvikling  og våre digitale kursplattform ønsker vi å bidra til å kvalitetssikre kunnskapen salg, service og ledelse i nordiske bedrifter.

Hva vi gjør

Vi leverer online og fysiske kurs innen salg, service og ledelse. Vi skreddersyr og tilpasser de ferdighetene selgere og kundebehandlere faktisk har behov for i rollen som: Telefonselger, møte booker, bedriftsrådgiver, teamleder, salgssjef, salgsdirektør og daglig leder.

Vår historie

Med en kundemasse på 20.000 personer (2400 ledere), 1400 bedrifter er Kay Ellingsen en av de mest erfarne coacher/utviklere i Skandinavia innen omstilling. Han er forfatter av fagbøker som omhandler salg & service, samt Prestasjonsledelse med grunnleggende atferdspsykologi og kommunikasjon.

Forfatter av fagbøker innen salg, service og prestasjonsledelse (Situasjonsbestemt ledelse).

• Bestselgerens 24 ferdigheter
• Bestselgerens kommunikasjon
• Prestasjonsledelse
• 174 caser/øverlser innen Humankapital, ledelse og servicekvalitet
• Faginnhold godkjent ISO sertifisert gjennom SKANEM AS
• 3 bøker i omstilling for LO Industri (219.000 medlemmer) Bok 1 i samarbeid med advokat Arve Due Lund. Bok 2 tiltak i omstilling Kay Ellingsen. Bok 3 – Det psykososiale arbeidsmiljø i samarbeid med Mike Cechnowicz. Totalt 7 bøker.

Hypnoterapeut og NLP Master Practitioner – 4 årig utviklingsprogram med ferdighetstrening med utvikling av 1.800 personer over 5 år. Ref.; Norges Beste Rekrutterer og FAFO rapport-forskning. Sertifisert til å anvende en rekke person- og teamrollekonsepter bl.a. Management Strategies. Kay har utarbeidet atferdsanalyser innen: Realasjonsanalyse, Teamanalyse og Lederstiler. Kay arbeider i dag som fagansvarlig rådgiver/terapeut og coach med “laserfokus” på headhunting, lederutvikling, salg og servicekvalitet, hvor han har over 20 års erfaring (17 000 timer) fra forbedringsprosesser i næringslivet og er spesialist på adferdspsykologi og utvikling av mennesker.

Dokumenterer topp resultater på salg, service og lederutvikling. Flere av Kay sine kunder har doblet-tredoblet sin omsetning og blitt Gasellebedrifter, hvor han er kjent for å kvalitetssikre utviklingsprosesser. Kay har også vært faglærer på Markedshøgskolen innen relasjonsledelse og personlig salg.

Rekrutteringsside: www.next1.no

Vår verktøykasse

Hvorfor velge oss?

Kommunikasjon

1. Guide for ”å lese” mennesker
2. Målsetningsmodellen
3. Observasjon av salgs- og servicepersonell
4. Hvordan tenker du?
5. VAK-test 1
6. VAK-test 2
7. Trening i VAK-modellen
8. Trening i å gjenkjenne øyebevegelser
9. Du kan bli bedre til å kommunisere
10. Skifte av synsvinkel
11. Signaturøvelse
12. Øvelse i å skille mellom sansebaserte observasjoner og projeksjoner/tolkninger
13. Spørreord
14. Operasjonelle strategier
15. Spørsmålsbiblioteket
16. Slik endrer du ditt hemmende språk
17. Powerpoint i praksis
18. Endre dine følelser
19. Forankring av en god følelse
20. Bruk din indre stemme til å endre dine følelser
21. Kvitt deg med negative følelser
22. Bli venn med avvisning
23. Ditt indre tankespill
24. Tidslinja
25. Posisjonsskifte
26. Valg av atferdsmønster
27. Hvordan oppnår du flest mulige personlige fordeler?
28. Åpne din lukkede hjerne
29. Metaprogrammer om oppfattelse
30. Metaprogrammer om interesse
31. Trening i å kalibrere
32. Matching av kroppsspråk
33. Trening i å matche/mismatche
34. Er du en dyktig serviceperson?
35. Anerkjennelse
36. Gi en kompliment
37. Loci-metoden
38. Pacing og leading

Salgsverktøy

1. Nøkkelaktiviteter
2. Den store motivasjonskalkulatoren
3. Kartlegg kundens atferdsstil
4. Praktisk atferdsplanlegging
5. Evaluer din evne til å øke salget gjennom atferdstilpasning
6. Evaluering av din evne til å identifiser kunder atferdsstil
7. Evaluering. Salgsstrategier for å tilpasse deg til kunden
8. Evaluering. Øve deg på tilpasning i individuelt salg
9. Evaluering. Øve deg på tilpasning brev og gruppesalg
10. Skjema for strategisk planlegging av atferdsstil
11. Handlingsplan for salg
12. Pipelinekalkulator
13. SWOT-analyse av egen virksomhet og konkurrentene
14. Avtalebok
15. Prospektliste
16. Planer
17. Salg til grupper
18. Deltakerliste for gruppepresentasjon
19. Presentasjonsstrategi for gruppe
20. Håndtere innvendinger
21. Håndtere innvendinger ved å støtte behov
22. Håndtere innvendinger ved å indentifisere behovet bak innvendingen
23. Selgeres behandling av innvendinger
24. Salgsbrev
25. Ferdighetsøvelse i å skrive salgsbrev
26. Din evne til å håndtere belastninger
27. Din evne til å lukke salget
28. Hvordan bli en bedre serviceyter?
29. Kartlegging av kundeopplevelse
30. Sjekkliste for anbud
31. Omsetningskalkulatoren
32. Sjekkliste for oppfølging
33. Kundekartotek
34. Øvelse. Bruk det du har lært
35. Lytt aktivt.

Rekruttering

4 A til deg som ansetter
1. Ansettelse og rekruttering
2. Bestselgeren er genial
3. Testing lønner seg
4. Bruk hele hjernen
5. Profilanalyse for å måle tenkestil
6. Et intervju krever gode og planlagte spørsmål
7. Det kommuniserende møtet
8. Generelle råd for intervju av jobbsøkere
9. Gode spørsmål for å kartlegge kandidatenes egenskaper
10. Observasjonsskjema for intervju

 

4 B er til deg som jobbsøker
1. Lag en flott jobbsøknad med en ryddig CV
2. Finn dine sterke sider
3. Et eksempel på en smakfull og attraktiv søknad til en gul kultur.
4. Kartlegg din jobbsøkerkompetanse 1
5. Planlegg og tren på intervjuet ditt
6. Ti regler for riktig fremmøte
7. Ti grunnleggende regler for suksess under et intervju
8. 16 gode tips for positivt førsteinntrykk
9. Selg deg selv ved bruk av kroppsspråk og entusiasme
10. 20 fallgruver du må unngå i jobbintervjuet
11. Ti nyttige regler for notater under intervju
12. 24 forbedringsspørsmål etter jobbintervjuet
13. Oppfølgingsbrev etter første intervju
14. Ti spørsmål før du møter til annengangs intervju
15. Ti regler for suksess i ditt andre intervju

1. Medarbeiderundersøkelse. Organisasjonens indre klima.
2. Medarbeiderundersøkelse. Behov for forbedringer
3. Medarbeiderundersøkelse. Motivasjonsundersøkelse
4. Medarbeiderundersøkelse. Vurdering av ledere
5. Evaluering av deg selv som leder
6. Personalsaker
7. Det lille øyeblikks avspenning
8. Mobbing

Ledelse

5 A. Ledelsesverktøy om lederroller
1. Lederrollens ansvar
2. Lederens atferd
3. Regulering av nærhet og avstand
4. Forbedringsbehov
5. Motivasjonsfaktorer
6. Beslutningsevne
7. Sett opp en målstyringstavle
8. Led med klokskap
9. Blanchards fire lederstiler
10. Vurder medarbeidernes utviklingsnivå
11. Velg din lederstil
12. Handlingsplan for utvikling av medarbeideren. F1 Lederøvelse
13. Personlig handlingsplan. F 1. Lederøvelse
14. Lær kontinuerlig
15. Lag et team av din gruppe. F1 Lederøvelse
16. Lederøvelse. F1 Klargjør dine synspunkter
17. Tilstandsstyring. F 4. Individuell øvelse.
18. Hvordan ser du på jobben som selger? F 4. Individuell øvelse
19. Kjenn medarbeiderne dine
20. Kartlegg din SEON
21. Sørg for et godt klima i firmaet ditt
22. Kartlegg din avdelings ressurser
23. Emosjonell kompetanse. F 19. Ledelsesøvelse
24. Tilrettelegg for kundeservice
25. Vær en av gutta for en dag
26. Balanser mellom konkurranse og omsorg
27. Vis omsorg for dine medarbeidere
28. Lag en plan for oppfølging av hver enkelt medarbeider
29. Observatørskjema
30. Tilbakemeldingsskjema for forberedelse

5 A Ledelsesverktøy. Gruppeoppgaver 
1. Sørg for tydelige kommunikasjonsregler
2. Bygg opp en servicekultur
3. Kjøreregler for klagebehandling
4. Kjenn klageprosedyrene i firmaet ditt
5. Håndter konflikter

Har du spørsmål om våre kurs eller tjenester ta kontakt.

Du kan nå fagansvarlig Kay Ellingsen på telefon 91 000 744 eller e-post kay.elling@gmail.com