Bestselgerens kommunikasjon

LESE MENNESKER & DE 4 DOMINERENDE ATFERDSSTILENE
I denne boken viser vi deg hvordan du best kommuniserer med dine ulike kunder. Vi deler kundene inn i fire kategorier som har hver sin atferdsstil; rød, gul, grønn og blå. Atferdsstilen bestemmer innkjøpsstilen. Innkjøpsstilen avgjør hvordan du best kommuniserer med den enkelte kunde gjennom de seks salgsfasene.

Boka har to deler. I del 1 får du råd om hvordan du skal håndtere salgsprosessen og bruke de 24 ferdighetene på kunder med ulik atferdsstil. I del 2 omtales generelle tankemønstre. Disse mønstrene er også inndelt i henhold til de fire atferdsstilene rød, gul, grønn og blå. Selv om delene utfyller hverandre, kan du godt lese del 2 før del 1. Er du gul eller rød, vil vi anbefale deg å
lese del 1 først. Da kommer du rett inn i din praktiske hverdag. Er du grønn eller blå, vil del 2 være en god start for den gir deg et mer detaljert og solid grunnlag før du møter kunden i del 1.
SPESIFIKASJON
· 298 sider
· De 4 dominerende atferdsstilene
· Lær generelle tankemønstre.

Kjøp boken her: www.salgstreningen.no